Photo: Rustem Garipov
Model: Regina
Make-up: Alisa Tulynina
Style: Elmira Minkina and Regina Veber
SVYATAYA LOOKBOOK

Photo: Rustem Garipov
Model: Regina
Make-up: Alisa Tulynina
Style: Elmira Minkina and Regina Veber
SVYATAYA LOOKBOOK

Photo: Rustem Garipov
Model: Regina
Make-up: Alisa Tulynina
Style: Elmira Minkina and Regina Veber
SVYATAYA LOOKBOOK

Photo: Rustem Garipov
Model: Regina
Make-up: Alisa Tulynina
Style: Elmira Minkina and Regina Veber
SVYATAYA LOOKBOOK

Photo: Rustem Garipov
Model: Regina
Make-up: Alisa Tulynina
Style: Elmira Minkina and Regina Veber
SVYATAYA LOOKBOOK

Photo: Rustem Garipov
Make-up: JAG
Model: Ada Mollen
Style: Elmira Minkina

Photo: Rustem Garipov
Make-up: JAG
Model: Ada Mollen
Style: Elmira Minkina

Photo: Rustem Garipov
Make-up: JAG
Model: Ada Mollen
Style: Elmira Minkina

Photo: Rustem Garipov
Make-up: JAG
Model: Ada Mollen
Style: Elmira Minkina

Photo: Rustem Garipov
Make-up: JAG
Model: Ada Mollen
Style: Elmira Minkina

Style: by Elmira Minkina
Photo: Rustem Garipov
Model: Anstasia Anikina

Style: by Elmira Minkina
Photo: Rustem Garipov
Model: Anstasia Anikina

Style: by Elmira Minkina
Photo: Rustem Garipov
Model: Anstasia Anikina

Style: by Elmira Minkina
Photo: Rustem Garipov
Model: Anstasia Anikina

photo-diary. check it: http://www.flickr.com/photos/minkin8/